Zarząd

Zarząd TUTW kadencja 2021- 2024

Prezydium Zarządu

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – prezes

Jolanta Kucharzak – wiceprezes

Elżbieta Dybowska – wiceprezes

Henryka Krygier – sekretarz

Halina Bernaczyk – skarbnik

Członkowie Zarządu

Krystyna Burian   Anita Smal   Olga Remblewska   Ewa Kosmatka   Danuta Okońska   Irena Juhas   Maria Sasim