Zarząd

Zarząd TUTW kadencja 2021- 2024

Prezydium Zarządu

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – prezes

Jolanta Kucharzak – wiceprezes

Elżbieta Dybowska – wiceprezes

Danuta Okońska – sekretarz

Miria Szymaniak-Staniszewska – skarbnik

Członkowie Zarządu

Irena Juhas 
Ewa Kosmatka 
Maria Sasim 
Olga Remblewska