Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej – kadencja 2021 – 2024

Andrzej Wasilewski – przewodniczący

Tadeusz Koczumiński – wiceprzewodniczący

Danuta Gwizdalska – sekretarz

Edwarda Skorecka – członek