Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej – kadencja 2021 – 2024

Bożena Krzemińska – przewodnicząca

Urszula Szczepankiewicz – Opończewska – wiceprzewodnicząca

Krystyna Wasilewska – sekretarz

Wiesława Sibila – członek

Andrzej Żyła – członek