sekcja rysunku i malarstwa – M. Parnasow-Kujawa, J. Szelest

                                                                             Rysunek i malarstwo

                                                    12 zajęć – wg harmonogramu, w poniedziałek

                                                    Prowadząca/y: dr Magdalena Parnasow-Kujawa

                                                                               dr Jarosław Szelest

 

                Tematyka spotkań

  1. Pracować będziemy w oparciu o autorskie układy martwych natur, sytuacji z modelem i realizacje wykonywane w pejzażu.
  2. Poszerzymy znajomość zagadnień związanych z budowaniem formy i bryły, a także kształtowanie relacji przestrzennych w kontekście perspektywy.
  3. Pogłębimy umiejętności w zakresie posługiwania się walorem i kolorem.
  4. Pracować będziemy w technice malarstwa akrylowego, temperowego oraz olejnego.
  5. Będą wykonywane prace rysunkowe (ołówkiem, węglem a także tuszem) oraz pastele (suche, tłuste).