– historia sztuki – K. Sibilska

  HISTORIA SZTUKI

                         14 zajęć –  poniedziałek, 9,00 – 10.30

 

WYKŁADY Z HISTORII SZTUKI

I SEMESTR

Temat: Wielkopolskie dwory i pałace XIX w.

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w wybrane zagadnienia związane z założeniami dworsko – pałacowymi XIX wieku. Przedstawione wątki będą dotyczyły zabudowy dworskiej z uwzględnieniem funkcji poszczególnych pomieszczeń i ich przykładowego wyposażenia. Zostaną przybliżone kwestie związane z obyczajowością ówczesnych domowników oraz z sylwetką właściciela przyjmującego na siebie rolę mecenasa sztuki i kolekcjonera. Całość zwieńczy przedstawienie omawianych założeń architektonicznych wraz z ich mieszkańcami w literaturze i malarstwie. 

II SEMESTR

Temat: Malarstwo Młodej Polski

Prowadzone wykłady mają na celu zapoznać słuchaczy z najważniejszymi tendencjami występującymi w malarstwie Młodej Polski. Przybliżona zostanie twórczość artystów, wyróżniających się swym indywidualnym podejściem do sztuki. Przegląd ich dokonań w obrębie takich kierunków, jak symbolizm czy secesja, zostanie zestawiony z zagadnieniami problemowymi ówczesnej epoki. W efekcie konfrontacja z malarstwem lat 1890-1914 zaprowadzi słuchaczy w świat ukazujący egzystencjalne lęki, potrzebę szczęścia i bajkowej codzienności, aż w końcu rozrachunku przeszłości z jednostką i całym narodem.