– historia sztuki – K. Sibilska

PROGRAM SPOTKAŃ W MUZUEM NARODOWYM, SEZON 2022/2023

ŚRODY, g. 12.00

POZYCJA 1

16.11.2022Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)
– oprowadzanie kuratorskie po wystawie

*Uwaga! Wejście na wystawę od Starego Gmachu

Pierwsza monograficzna wystawa
jednej z ważniejszych artystek polskiej awangardy, należącej do pierwszego
pokolenia adeptek warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Prezentacja zapozna widza
z najważniejszymi nurtami sztuki dwudziestolecia międzywojennego, z którymi artystka
prowadziła bardzo umiejętny dialog, pomoże prześledzić rozwój jej drogi
twórczej
i młodzieńczych fascynacji.

Prowadzenie: Agnieszka Skalska i Agnieszka Salamon

POZYCJA 2

30.11.2022  – Czternaście figur i jeden Mistrz – rzecz o tryptyku „z Pomierzyna” – wykład

XVI-wieczne figury tryptyku „z Pomierzyna” zostały wykonane przez tzw. Mistrza Pasji Chociwelskiej. Kim był ów enigmatyczny zachodniopomorski twórca, skąd czerpał wzorce
i czym wyróżniały się jego prace? – to pytania, z którymi zmierzymy się podczas wykładu. 

Prowadzenie: Patrycja Łobodzińska

POZYCJA 3

14.12.2022Świadkowie narodzin Boga – wołek, osiołek i inne stwory – spacer szlakiem motywów bożonarodzeniowych

Co się działo gdy wśród nocnej ciszy przychodził na świat Bóg? Kogo spotkamy w żłóbku
i dlaczego akurat tam? Spacer szlakiem bożonarodzeniowych motywów ikonograficznych pomoże rozszyfrować ukrytą w nich treść teologiczną.

Prowadzenie: Kinga Sibilska

POZYCJA 4

11.01.2022Wiele-niewiele. Dwa sposoby myślenia w projektowaniu graficznym” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

*Uwaga! Zajęcia w Muzeum Sztuk Użytkowych (w Zamku Królewskim w Poznaniu)

Ideą wystawy jest ukazanie dwóch przeciwstawnych sposobów budowania kompozycji: opartym na świadomym ograniczeniu środków wyrazu lub celowym wypełnianiu przestrzeni licznym detalem czy ornamentem (tzw. horror vacui). Pokaz wybranych plakatów, okładek prasowych i książek ilustrowanych pozwoli wydobyć te dwie przeciwstawne postawy
i ustosunkować się wobec nich, która z nich jest nam bliższa?  

Prowadzenie: Barbara Górecka

POZYCJA 5

18.01.2023 – „Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Wystawa ucieszy zarówno miłośników historii, jak i zwolenników teraźniejszości. W gust tych pierwszych trafią: wygląd i przesłanie ideowe monet pierwszych Piastów oraz arcydzieła sztuki menniczej epoki Wazów pochodzące z najlepszego zbioru numizmatów polskich na świecie (kolekcji hr. Emeryka Hutten-Czapskiego). Natomiast tych drugich zainteresują pewnie arcydzieła małego reliefu: medale, plakiety i medaliony współczesnych medalierów. Prawdziwym rarytasem, wyjątkowo opuszczającym magazyny gabinetów numizmatycznych, będą skarby monet od starożytności do czasów nam bardzo bliskich.

Prowadzenie: Agnieszka Murawska

POZYCJA 6

8.02.2023Do Gdańska! – wykład połączony z pokazem mebli i rzemiosła artystycznego *Uwaga! Zajęcia w Muzeum Sztuk Użytkowych (w Zamku Królewskim w Poznaniu)

Jedno z najpiękniejszych polskich miast, nazywane dawniej „złotą bramą Rzeczpospolitej” to…Gdańsk! Przez port przepływały statki wiozące nie tylko luksusowe towary, ale także ludzi
z ich pomysłami i genialnymi umiejętnościami. Niewątpliwie Gdańsk był stolicą polskich mebli.  W podróż do tego wspaniałego miasta zabiorą nas skarby Muzeum Sztuk Użytkowych.

Prowadzenie: Michał Błaszczyński

POZYCJA 7

22.02.2023Mrok, wizja i ekstaza. Malarstwo hiszpańskiego baroku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu – wykład

Obrazy najwybitniejszych malarzy hiszpańskich XVII wieku to większości dzieła operujące głębokim cieniem. Tenebrystyczna forma najlepiej nadawała się do przedstawiania tematów dominujących wówczas w sztuce hiszpańskiej: wizji, ekstaz, scen męczeństwa oraz ascetycznego życia świętych. W trakcie wykładu, w oparciu o dzieła zgromadzone w Galerii Hiszpańskiej, omówione zostaną zagadnienia tenebryzmu formy i mistycyzmu treści barokowego malarstwa hiszpańskiego.

Prowadzenie: Maciej Broniewski

POZYCJA 8

8.03.2023Być kobietą – spacer śladem sztuki kobiecej

Jak spotkać kobiety w sztuce? Zazwyczaj zamknięte w ramach arystokratycznego portretu, zamaskowane kostiumem mitologicznej Wenus, czy też „podane” na apetycznych aktach…Tym razem kobieta stanie po drugiej stronie płótna, z pędzlem – jako artystka! Podczas spotkania prześledzimy dzieje sztuki z kobiecego punktu widzenia – wśród dzieł poznańskiej galerii odnajdziemy te, tworzone przez wybitne jednostki dawnych epok, bądź przez nowoczesne nowatorki.

Prowadzenie: Zuzanna Sokołowska

POZYCJA 9

22.03.2023Poznańskim szlakiem Fryderyka Pautscha – wykład

Malarz Fryderyk Pautsch przebywał w Poznaniu w latach 1919 – 1925. Ten czas sześciu lat był dla niego niezwykle intensywny i owocny zarazem. Specjalnie na okoliczność wykładu, zaprezentujemy dzieło, które na co dzień przechowywane jest w magazynie. Portret Dwojga dzieci przy stole z martwą naturą (1922) stanie się pretekstem do opowieści o poznańskim życiu artystycznym w dwudziestoleciu międzywojennym, o zawieranych wówczas przyjaźniach, inspiracjach i twórczych poszukiwaniach Pautscha.

Prowadzenie: Arkadiusz Krawczyk

POZYCJA 10

5.04.2023Tydzień, który zmienił losy świata – spacer szlakiem motywów paschalnych

Spacer po galerii będzie szansą na przełamanie stereotypów o Wielkanocy. Temat pasji Jezusa nie musiał wcale oznaczać epatowania krwią i afirmowania męczeństwa. Znacznie częściej wiązał się z podjęciem przez twórcę artystycznego wyzwania jakim było ukazanie męskiego ciała z zachowaniem odpowiednich proporcji i prawdy anatomicznej, a także z przekazanie zawiłych treści za pomocą intrygującej formy.

Prowadzenie: Kinga Sibilska  

POZYCJA 11

19.04.2023„Barbie – nieznane oblicze” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie
 *Uwaga! Zajęcia w Muzeum Sztuk Użytkowych (w Zamku Królewskim w Poznaniu)

Wystawa jest okazją do poznania nie tylko historii słynnej lalki, ale przede wszystkim historii kobiet, ich roli i znaczenia w społeczeństwie w II połowie XX i początkach XXI wieku. Pokaz porusza jeszcze inne ważne wątki społeczne jak: kwestia rasizmu i wykluczenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność, płeć i wiek. Jest też opowieścią o kulturze i wydarzeniach ostatnich lat, w których Barbie brała udział, które odzwierciedlała, a czasem wręcz tworzyła.

Prowadzenie: Aleksandra Podżorska

POZYCJA 12

10.05.2023Rzeźba polska z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu – wielkie przełomy od „nowoczesności” do dziś – spacer po galerii

Spacer po galerii będzie dedykowany zasadniczym przemianom w rzeźbie. Analizując słynnego „Myśliciela” Augusta Rodina podejmiemy refleksję nad tym, co to znaczy „nowoczesność” i jak się ona kształtowała i ewoluowała na przykładzie innych dzieł z naszej galerii. W naszej trasie uwzględnimy dzieła Xawerego Dunikowskiego, Marii Jaremy, Marii Pinińskiej-Bereś, Jerzego Beresia. Nasze spotkanie uwieńczą współczesne prace (między innymi Jana Berdyszaka, Barbary Falender oraz Grzegorza Klamana).

Prowadzenie: Katarzyna Drozdowska-Sawińska

POZYCJA 13

24.05.2023Porcelanowy pałac – ceramiczna kolekcja Augusta II Mocnego – wykład *Uwaga! Zajęcia w Muzeum Sztuk Użytkowych (w Zamku Królewskim w Poznaniu)
Spotkanie z jedną z największych i najwspanialszych XVIII-wiecznych kolekcji ceramiki, którą ograniczała jedynie królewska fantazja. Chorujący na „porcelanową chorobę” August II nie cofał się przed niczym – potrafił zapłacić każdą cenę, aby tylko poszerzyć swoje zbiory. Czy to jeszcze pasja, czy może szaleństwo kolekcjonowania? Podyskutujemy.

Prowadzenie: Karolina Aszurkiewicz

POZYCJA 14

31.05.2023 – „Kenya Hara – japońskie źródło nowoczesności. Laureat nagrody im. Jana Lenicy 2022” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Japoński artysta Kenya Hara (ur. 1958), uznawany obecnie za jednego z najważniejszych współczesnych twórców w dziedzinie projektowania, brał udział w dużych przedsięwzięciach projektowych. Od 2001 roku jest związany z najbardziej znaną japońską marką „bez nazwy” (MUJI), dla której opracowuje kampanie wizerunkowe. Na wystawie pokazane będą przede wszystkim plakaty oraz inne druki, a także realizacje wystawiennicze. W niemal wszystkich pracach autor przywiązuje ogromną wagę do tradycji kulturowej swojego kraju, którą umiejętnie transponuje na nowoczesny język plakatu i inne dziedziny projektowania.

Prowadzenie: Anna Grabowska–Konwent

POZYCJA 15

7.06.2023Wokół Albumu jubileuszowego Józefa Ignacego Kraszewskiego

W kolekcji Gabinetu Rycin MNP znajduje się Album jubileuszowy, ofiarowany Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z okazji 50-lecia działalności pisarskiej. Ten wyjątkowy obiekt jest zbiorem sześćdziesięciu siedmiu prac przygotowanych przez polskich malarzy, zainspirowanych twórczością literata. Wśród artystów, którzy wykonali dzieła w hołdzie Kraszewskiemu byli m.in. Anna Bilińska, Józef Brandt, Wojciech Kossak, czy Henryk Siemiradzki. Wykład będzie okazją do przypomnienia uroczystych obchodów jubileuszu pisarza, które odbyły się w Krakowie 1879 r., a także zaprezentowania i omówienia poszczególnych kart tego niezwykłego Albumu.

Prowadzenie: Maria Skrzypczak-Latzke

GRUPA I

pozycja 1, pozycja 6, pozycja 10

GRUPA II

pozycja 4, pozycja 7, pozycja 12

GRUPA III

pozycja 5, pozycja 8, pozycja 13

GRUPA IV

pozycja 2, pozycja 9, pozycja 14

GRUPA V

pozycja 3, pozycja 11,pozycja 15