– fitness umysłu – T. Wawro

                                                                            Fitness umysłu

                                                     8 zajęć – wg harmonogramu,  czwartek

                                                              Prowadząca/y: Teresa Wawro


                                                                           Tematyka spotkań

Trening uwzględnia urozmaicane formy, zachowując  wśród uczestników pogodny nastrój, spontaniczność ich wypowiedzi, bez elementów rywalizacji.

Pobudzanie pamięci, zachowując zdrowy styl życia: zdrowe, racjonalne odżywianie, ruch i dobry sen , stymulacja umysłu.

Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie.

Ćwiczenia poprawiające pamięć słuchową, wzrokową, przestrzenną.

Ćwiczenia pamięci na koncentrację, spostrzegawczość, selektywność uwagi, wzbogacanie zasobów słownych.